تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
یکشنبه 2 آبان

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

استاد هادی قاسمی

استاد هادی قاسمی سمسکنده

بیوگرافی:

1353/1/1   ساری

درجه استادی خط شكسته نستعليق91

مدرس رسمي خط شكسته نستعليق  

ریاست دانشکده فنی وحرفه ای شماره 2 ساری

عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

مدیر گروه گرافیک ونقاشی داشکده فنی و حرفه ای ساری

عضو هیات مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری ساری

اساتيد :استاد محمد حيدري _استاد يدالله كابلي

نمایشگاه هاي انفرادي

نمایشگاه خوشنویسی دراداره كل فرهنگ وارشاد استان مازندران –ساری 79

نمایشگاه خوشنویسی  در گالری شیث تهران 81

نمایشگاه خوشنویسی  درگالری  آموزش عالی فرهنگیان تهران 82

نمایشگاه خوشنویسی  در گالری  حوزه هنری استان مازندران –ساری 95

نمایشگاه خوشنویسی  درگالری هنر ساری 96

نمایشگاه خوشنویسی  در گالری  سایه تهران 96

ونمایشگاههای جمعی در داخل و خارج کشور

جشنواره ها

شرکت در جشنواره هنرهای تجسمی جوانان کشور شیراز

شرکت در نمایشگاههای بین المللی قرآن

شرکت در همایش یک روزه نگارش قران تهران

شرکت در نمایشگاه خوشنویسان جهان اسلام

شرکت در مجامع هنری کشور

 عنوان ها  

رتبه اول  خوشنویسی قلم معلم کشور

برگزیده بخش جوان نمایشگاه بین المللی قران

رتبه اول جشنواره یاس کشور

برگزیده نمایشگاه طریق جاوید کشور

رتبه اول جشنواره هنری دانشجویان کشور

برگزیده نمایشگاه بین المللی قران

رتبه دوم مسابقات جهانی نقاشی خط

رتبه اول جشنواره اسماالحسنی

رتبه اول جشنواره بسم الله کشور

تجلیل به عنوان خادمان قرانی

انتخاب نخبه هنری استان مازندران

انتخاب هنرمند ممتاز استان مازندران

   تلفن :09111522430

نمونه آثار استاد هادی قاسمی: