تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 26 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

استاد احد صباحی کیا

احد صباحی کیا        1351    شهرستان ایلام

مدرس و دارای گواهینامه استادی از انجمن خوشنویسان ایران

گرایش : نستعلیق

استادان مربوطه :

 زنده یاد استاد فرج ا... بازیار ، استاد  علی اشرف صندوق آبادی  

برگزیده جشنواره های بین المللی :

 جهان اسلام و    یاس یاسین  (خطبه فدکیه)

برگزیده جشنواره های ملی :

دو سالانه قزوین ، رضوی ، قربان تا غدیر،  نینوا، وقف، آیینه مطهر ، میرعلی تبریزی ،

پرسش مهر ریاست جمهوری در بخش فرهنگیان (سه دوره)   و.....

شرکت در نمایشگاه های انفرادی و جمعی در سطح استان و کشور

تماس : 09185104014