تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 26 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

استاد سید محمد فاتح نطنزی

نام و نام خانوادگی : سید محمد فاتح نطنزی
متولد: سال 1351 شهر اصفهان
میزان تحصیلات: لیسانس روانشانسی عمومی
سال اخذ مدرک استادی : 1393 در خط شکسته نستعلیق
اساتید مربوطه: غلامرضا وکیلی - یدالله کابلی خونساری - مجتبی ملک زاده - محمد حسین عطارچیان - نصرالله معین
فعالیت های هنری: شامل چاپ کتاب چهل سطر در خط شکسته با نام سحر سطور، 
برپایی 8 نمایشگاه انفرادی
شرکت در جشنواره های هنری داخلی و خارجی و احراز بیش از 46 رتبه 
کتابت اشعار چهل سطر درباره اصفهان به سفارش شهرداری اصفهان 1395
کتابت 16 جزء قرآن به خط شکسته
عضو شورای عالی سیاستگذاری انجمن خوشنویسان اصفهان
استاد دانشگاه دولتی هنر اصفهان