تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
یکشنبه 2 آبان

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

استاد مجید رستگار

استاد مجید رستگار

متولد 1354 تهران

دیپلم ریاضی فیزیک 

 لیسانس هنرهای تجسمی 

درجه استادی از انجمن خوشنویسان ایران

 دبیر آموزش و پرورش – مدرس دانشگاه شهید رجایی_مدرس انجمن خوشنویسان شیراز

هنر آموخته محضر استادان خوشنویسی غازی – معینخواه – ملک زاده

هنر اموخته محضر استادان نگارگری

 اسکندرپورخرمی  میرآباد شیروانی جوکار

سال اخذ مدرک ممتاز 1377

سال اخذ مدرک فوق ممتاز 1389

سال اخذ مدرک استادی از انجمن خوشنویسان ایران سال 1390

مدرس انجمن خوشنویسان ایران از سال 1380

عضو شورای انجمن خوشنویسان شیراز ۵ دوره

مسئول واحد فرهنگی هنری انجمن خوشنویسان شیراز

مدیر هنری فصلنامه کلک دیرین

موسس نگارخانه ایران 1389

نفر دوم مسابقات هنری مراکز تربیت معلم کشور 1375

نفر اول مسابقات آموزش عالی فرهنگیان کشور در سال 1380

نفر دوم دانشجویی جشنواره کشوری طریق جاوید 1382

نفر دوم جشنواره کشوری رضوی نقاشیخط شیراز 1386

نفر سوم جشنواره کشوری مشق عشق قزوین 1387

نفر برگزیده جشنواره کشوری سیره علوی و نبوی قزوین 1387

نفر برگزیده جشنواره کشوری طلیعه ظهور قم 1387

نفر اول جشنواره کشوری رضوی رشته تندیس ایلام 1390

نفر سوم جشنواره کشوری قربان تا غدیر بیرجند 1390

نفر سوم جشنواره کشوری خطبه غدیر قزوین 1390

نفر پنجم جشنواره کشوری خلیج فارس بندرعباس 1391

برگزیده دومین دوسالانه خوشنویسی 1391

دریافت تقدیر از اولین دوسالانه خوشنویسی 1389

دریافت تقدیر از جشنواره کشوری فجر در بخش بیداری اسلامی 1390

نفر اول مسابقات فرهنگیان فارس 81 – 79

نفر اول اولین جشنواره خوشنویسی استان فارس 1378

نفر برگزیده ی دومین جشنواره خوشنویسی استان فارس 1380

نفر دوم سومین جشنواره خوشنویسی استان فارس (رسول اعظم) 1387

نفر اول جشنواره استانی اقلید 1388

نفر اول جشنواره استانی ارسنجان 1388

نفر اول جشنواره استانی لار 1390

نفر دوم جشنواره کشوری پرتو حسن حوزه هنری 1388

نفر اول مسابقه امیر مجلس عشق (شاهچراغ) 1388

نفر اول مسابقات حوزه استانی هوزه هنری

(ولی صبح – آب و آیینه – امام حسین(ع) – ماه اردیبهشت – شاه چراغ)

نفر اول جشنواره عروه الوثقی – آل یاسین

نفر اول جشنواره قرآنی رمضان سازمان تبلیغات 1382

نفر اول مسابقات استانی پرسش مهر 1387

نفر دوم جشنواره استانی تمحیص رشته نستعلیق 1390

نفر دوم جشنواره استانی تمحیص رشته نقاشیخط 1390

داور جشنواره خوشنویسی و تذهیب استان خوزستان 1386

داور مسابقه خوشنویسی رضوی سازمان ملی جوانان 1386 شیراز

داور مسابقات خوشنویسی حج و اوقاف 1387

داور مسابقات خوسنویسی استانی کازرون 1385

داور مسابقات خوشنویسی استان فارس شهرستان مهر 1389

داور جشنواره منطقه ای شاهچراغ سال 1393

برگزیده جشنواره ملی شاهچراغ رشته نستعلیق1394

برگزیده جشنواره ملی شاهچراغ رشته المان شهری 1394

برگزیده جشنواره کشوری صلوات شهرداری تهران 1396

داور مسابقات هنری علوم پزشکی استان فارس     1396

داور رشته نستعلیق و نقاشیخط

 جشنواره کشوری ع ۱۳۹۸

نفر سوم نستعلیق جشنواره کشوری معلمین هنرمند ۱۴۰۰

نفر برگزیده رشته شکسته نستعلیق جشنواره کشوری معلمین هنرمند ۱۴۰۰

داور جشنواره دهه هنر فارس ۱۳۹۹

@majidRastega