تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
یکشنبه 2 آبان

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

استاد محمد علی میرمؤمنی

استاد سید محمد علی میر مومنی

تولد : 1350/8/18 اراک.

1386: دریافت استادی خط از انجمن خوشنویسان ایران.

1390: دریافت درجه ی یک هنر (دکتری هنر) در خط نستعلیق از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

1398: دریافت دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی.

1393: تالیف کتاب « قصه عشق ایاز» بررسی تصویرگری در آثار استاد امیرخانی.

1399: تالیف کتاب « هزار باده ی ناخورده» مباحثی در ادبیات و خوشنویسی.

1386: کتاب « غزلها و رباعیات شیخ بهایی».

1389: کتابت « در شهر خالی از مرد» گزیده اشعار دکتر مظاهر مصفا .

1389: کتابت کامل دیوان حافظ(چاپ نشده).

- نمایشگاه انفرادی: پنج بار در تهران ، یکبار کاشان ، یکبار استانبول، شش بار در اراک .

- برگزیده چندین نمایشگاه بین المللی و ملی و نیز داوری در جشنواره های ملی و استانی.

- مدرس دانشگاه اراک دانشکده هنر.

- گرفتن تخستین سرمشق ها در کلاس سوم دبستان از پدر (حسین میرمومنی).

- شاگردی نزد استادان: اخوین امیرخانی خروش واشقانی امیدوار .

- سرپرست انجمن خوشنویسان اراک از 1392 تا 1396 .

Tel.: 0918 361 5138