استاد علی اشرف صندوق آبادی

متولد: 1339

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس  

خلاصه ای از سوابق: ( هنری / فرهنگی / آموزشی ( اجتماعی ، دینی ، هنری ، فرهنگی  )

-مدرس انجمن خوشنویسان ایران به مدت 25 سال

-مدرس انجمن خوشنویسان شهرستان ایلام

-ریاست انجمن خوشنویسان ایلام در سال 70 تا کنون به مدت 17 سال

-عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در سال 80 تا کنون

-خزانه دار انجمن خوشنویسان ایران به مدت 7 سال ادامه دارد

-بازرسی شورای عالی خانه هنرمندان ایران

-عضو هیئت داوران در جشنواره های مختلف خوشنویسی کشور ( جانبازان کشورمشهد – شیراز- امام رضا و..)

-برگزیده دهه ها جشنواره خوشنویسی جهانی – بین المللی وملی ( میرعماد ترکیه – میرعماد ایران قزوین - کیش – غدیر تبریز- علوم قرآنی تهران و...)

-شرکت در دهه ها نمایشگاه جمعی داخلی وخارجی

اخذ مدرک استادی از انجمن خوشنویسان ایران در سال 1387

چند اثر خوشنویسی از نمایشگاه خوشنویسی استاد علی اشرف صندوق آبادی با عنوان بحر عشق در شهر سنندج
..............

صندوق ابادی 1 صندوق ابادی 2

صندوق ابادی 3  صندوق ابادی 4