سال رونق تولید
پنجشنبه 28 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پوستر مجامع انجمن خوشنویسان ایران

پوستر سیزدهمین مجمع نمایندگان منتخب انجمن خوشنویسان ایران - کیش، اسفند97

پوستر دوازدهمین مجمع نمایندگان منتخب انجمن خوشنویسان ایران - تالار وحدت، مرداد 1394