سال جهش تولید
شنبه 21 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مصاحبه استاد علی اشرف صندوق آبادی در رادیو فرهنگ :به خط تحریری و خوشنویسی در مدارس کشور توجهی نمی شود.

کم توجهی به مقوله خوشنویسی و هنر و توجه به دروس دیگر سبب شده است دانشجویان و دانش آموزان نسبت به دهه های پیشین خوش خط نباشند.
توضیحات بیشتر را در رادیو فرهنگ (لینک زیر) بشنوید.

لینک صوتی خبر: http://www.iranseda.ir/FullNews/?g=1256465&s