عیادت ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تربت جام جناب آقای فیاض و ریاست انجمن خوشنویسان شهرستان جناب آقای میرآخوری

و جمعی از هنرمندان عرصه شعر و ادب و موسیقی از هنرمند گرامی جناب آقای صحرایی سرپرست اسبق انجمن خوشنویسان

که به دلیل عوارض جنگ تحمیلی مورد عمل جراحی از ناحیه ی گردن و ستون فقرات قرار گرفتند در منزل ایشان که مایه دلگرمی و آرامش روحی روانی استاد گردید: