بر اساس این خبر، روز یکشنبه 7 خرداد ماه 96  جلسه رایزنی فرهنگی هنری انجمن خوشنویسان ایران و سفارت کره جنوبی با حضور استادان علی اشرف صندوق ابادی ، سید حیدر موسوی از اعضاء شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران ، مدیر اجرایی جناب آقای عارف براتی و جناب آقای youn- jung lee   و چند نفر از کادر اجرایی سفارت کره جنوبی پیرامون همکاری های دوجانبه فرهنگی هنری در دفتر مرکزی (خارک) برگزار گردید.

طی این نشست که در فضايی گرم و صميمی صورت گرفت٬ رایزن فرهنگی کره جنوبی ابراز داشت که برنامه قبلی یک برنامه منسجم – اثرگذار و قابل توجهی بود و به دلیل تأثیرات مثبت و عملکرد قابل تحسین ما برآن شدیم که برنامه دوم را نیز با همکاری انجمن خوشنویسان ایران انجام دهیم.

در ادامه این جلسه استاد صندوق آبادی بر همکاری دوجانبه و انجام فعالیت های فرهنگی و هنری در ایران و همچنین در کشور کره جنوبی تأکید نمود و اظهار داشت که انجمن خوشنویسان ایران با هفتاد سال سابقه فعالیت هنری ریشه دارترین ، مؤثرترین و گسترده ترین  NGO   درکشور است و در حوزه فرهنگ و هنر عملکرد بسیار درخشانی دارد.

در این دیدار استاد سید حیدر موسوی عضو شورای عالی نیز بر برنامه قبلی انجمن خوشنویسان ایران با کشور دوست کره جنوبی اشاره نمودند و ایشان نیزضمن برشمردن تأثیرات مثبت آن اعلام داشتند انجمن آماده هرگونه همکاری و گسترش روابط  با این کشور در زمینه فرهنگی هنری خواهد بود.