با سپاس بیکران به درگاه ایزد منان و ضمن آرزوی توفیق برای تمامی پویندگان عرصه هنر خوشنویسی

و سربلندی تمامی هنرمندان خوشنویس در سراسر کشور،  نتایج آزمون اردیبهشت 96 به شرح ذیل اعلام می گردد:

( هنرمندان گرامی  لیست نمرات به صورت الفبای استانها  ثبت گردیده است )

1- نتایج دوره  مقدماتی
2- نتایج دوره متوسط
3- نتایج دوره خوش
4- نتایج دوره عالی
5- نتایج دوره ممتاز 

*** مدیران محترم شعب ***

احتراماً برای دریافت لیست نمرات جهت بایگانی  پایان هفته آینده به بخش ویژه مدیران مراجعه نمایید.