جلسه هفتم  - ترم دوم، کلاس (فوق ممتاز و استادی) استاد صندوق آبادی با حضور گرم و پرشور هنرجویان و هنرمندان در تاریخ 96/3/18 در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران  برگزار گردید، این جلسه  همچون جلسات قبل با استقبال هنرمندان ارجمند و مشتاق از اقصی نقاط کشور (تبریز- شیراز- بجنورد - همدان - ساوه - گچساران - قزوین - تهران - دماوند - بوشهر- بیرجند و شهرکرد ... ) مواجه شد که آثار خود را جهت بررسی به استاد ارائه نمودند. در ادامه کلاس، آثار این هنرمندان که با قلمهای مشقی تا کتیبه در قالبهای گوناگون نوشته شده بود بامباحث تئوری رفع اشکال گردید. 

 

 

  

این کلاس به صورت پیوسته به مدت یک سال که شامل 12 جلسه (هر ماه یک جلسه در روز پنجشنبه) می باشد در دفتر مرکزی انجمن برگزار خواهد گردید. 

کلیه هنرمندان و فارغ التحصیل ممتاز به بالا می توانند در این کلاس ها حضور داشته و ثبت نام نمایند.