بسمه تعالی 
هنرمندان گرامی جهت مشاهده نتایج آزمون فوق ممتاز پایاندوره ای 96 روی تصویر زیر کلیک نمایید.