بسمه تعالی 

    بر اساس این خبر، صبح روز یکشنبه مورخ 22 مرداد ماه 96 هفتمین نشست کمسیون آموزشی انجمن خوشنویسان ایران با مدیریت استاد یادگار خیام و حضور استادان: مرادی- حسینی - مقتدایی - جزایری - قادر- میرحسینی  در محل دفترمرکزی  انجمن خوشنویسان ایران واقع در خیابان خارک برگزار گردید. 

 در این جلسه به موضوعات طرح تحول آموزشی انجمن خوشنویسان ایران وهمچنین بررسی و تعیین سرفصلهای دوره فوق ممتاز پرداخته شد. این نشست با ختم صلوات رأس ساعت 14 خاتمه یافت.