نشست صمیمانه و دیدار استادان و اعضاء انجمن خوشنویسان شعبه تهران بزرگ به مدیریت استاد غلامرضا سپهری با ریاست محترم انجمن خوشنویسان ایران

استاد غلامحسین امیرخانی و مدیر اجرائی جناب آقای عارف براتی

روز یکشنبه مورخ 12 شهریور 96 ساعت 14 بعدازظهر در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران واقع در خیابان خارک برگزار گردید.