* آیین اختتـــــــــــامیه هفته خوشــــــــنویسی *
روز جمعه مورخ 28 مهرماه 96 با حضور خیل عظیم عاشقان این هنر ملی
در سالن شـــــــهناز خانه هنرمــــــــندان ایران برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی انجمن خوشنویسان ایران مراسم باشکوه اختتامیه هفته خوشنویسی با حضور رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران استاد غلامحسین امیرخانی، تنی چند از اعضای شورای ارزشیابی و شورای عالی به همر­اه مدیر اجرایی انجمن جناب آقای عارف براتی و تعداد کثیری از اساتید و خوشنویسان از سراسر کشور با شور و حال وصف ناپذیری برگزار شد.

این مراسم از لحظات ابتدایی با حضور باشکوه جامعه خوشنویسی کشور به گونه ای که سالن شهناز و همچنین اطراف سالن مملو از جمعیت بود، با سخنان عارف براتی مدیر اجرایی انجمن در خصوص فعالیتهای انجام شده توسط ستاد بزرگداشت هفته خوشنویسی  و گزارش برنامه ها و اهداف آتی انجام خوشنویسان ایران آغاز شد.

در ادامه نیز نشست تخصصی خط نستعلیق به مدت دو ساعت با حضور3 استاد برجسته این حوزه استادان : امیرخانی، فلسفی، شیرازی با موضوع بررسی خوشنویسی در دوره قاجار به همراه پرسش و پاسخ حاضران در سالن شهناز برگزار گردید. از سخنرانان دیگر این مراسم دکتر بلخاری معاون انجمن مفاخر ایران و دکتر ساکت نماینده  محترم وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی در انجمن خوشنویسان ایران بودند.

در پایان این نشست نیزاز گروه کوهنوردی انجام خوشنویسان ایران که به سرپرستی استاد حیدر موسوی دبیر ستاد هفته خوشنویسی و عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران و سرپرست کمیسیون فرهنگی انجمن خوشنویسان ایران  صعود موفق به قله دماوند و علم کوه را داشتند تقدیر به عمل آمد.