بر اساس برنامه ریزی قبلی ستاد هفته خوشنویسی نشست تخصصی خط نسخ روز دوشنبه 24 مهرماه 96
با حضور استاد بنی رضی ( عضو شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران)
و اولین کارگاه آموزشی کاغذهای دست ساز با حضور هنرمند گرامی سعید زمزیا 
و نیزتعداد کثیری از هنرمندان، استادان و علاقمندان در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار گردید.