1- بازدید رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسیلامی بجنورد از دفتر انجمن

2- عیادت از هنرمند ممتاز خوشنویسی آقای محمد خانلری توسط مدیر کل محترم و معاون هنری ایشان و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بجنورد به همراه رئیس انجمن خوشنویسان استاد زحمتکش.
3- نشست تخصصی با هنرمندان شعبه مانه و سملقان
4- گردهمایی اعضای انجمن شهرستان بجنورد در محل دفتر انجمن
5- برگزاری نمایشگاه خوشنویسی «نوای شکسته» هنرمندئ سید علی مرتضوی.
6- پیام رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به منلاسبت روز ملی خوشنویسی

بیانات استاد زحمتکش در افتتاحیه نمایشگاه علی مر تضوی

بنام خالق زيباييها

دردل خط خوش وجوهرناب    ميتوان شوق نوشتن راديد

 علي مرتضوي يكي ازدلباختگان خاشع هنر خوشنويسي ميباشد كه اين عشق ورزي وعلاقه رادربند بند وجود خود چون سرمايه اي گرانقدر به وديعه گرفته است .اين هنرمند خوش ذوق شهرمان كه درمدت زمان كوتاه توانست مدرك ممتاز رابه پايان رساند ؛درخانواده اي متدين و زير سايه پدري هنر مند وهنر دوست پرورش يافته ورفتار ايشان گواه اين ميباشد.هميشه ايمان به خداوتوكل سرمنشأ تمامي اهداف خود خصوصآ خوشنويسي قرار داده است ؛

باشد كه هميشه ائمه اطهار بخصوص آقا اباعبدا..كه نمايشگاه اين هنرمند همزمان شده با ايام محرم يارو ياور ايشان باشد.

انجمن خوشنويسان بجنورد هميشه سعي خود را بر اين  داشته  تابتواند با حمايتهاي خود اشتياق هنرمندان خوشنويس خصوصآ نسل جوان رابرانگيزد،تابه هدف والاي خود كه ارتقاي اين هنر دراستان ميباشد ،برساند.

جناب آقاي علي مرتضوي  من به نمايندگي از همه خوشنويسان اين استان  ضمن تبريك افتتاح اين نمايشگاه اميدواريم شاهد موفقيتهاي روز افزون جنابعالي در تمامي مراحل زندگيتان خصوصآ هنر مظلوم خوشنويسي باشيد.