دیدارمدیر کل محترم فرهنگ وارشاد اسلامی جناب آقای دکتر اسکندری نژاد ، رئیس انجمن خوشنویسان قزوین جناب آقای دکتر محصص مستشاری ،

مسئول کمیسیون فرهنگی وعضوشورایعالی انجمن خوشنویسان ایران جناب آقای استاد میر حیدر موسوی 

واعضاء شورای انجمن خوشنویسان قزوین با استاندار محترم قزوین جناب آقای مهندس زاهدی 

 دراین دیدار که به مناسبت هفته ی خوشنویسی برگزار گردید  پیش برنامه های برگزاری پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران مورد بررسی قرار گرفت ورئیس انجمن خوشنویسان قزوین ضمن اشاره به تاریخچه خط ازپیشینیان این هنر درقزوین سخن گفته به معرفی انجمن خوشنویسان قزوین وپاره ای از مشکلات خوشنویسی استان وانجمن پرداختند ، وسپس  استادمیر حیدر  موسوی نیز به معرفی انجمن خوشنویسان ایران وبرخی از فعالیتهای این انجمن و  مشکلات پیش روبرای خوشنویسی استان پرداخته وهمچنین اعضای شورا با درخواست از استاندار محترم درجهت مرتفع نمودن این مشکلات هرکدام مطالبی را به سمع نظر حضار رساندند در خاتمه تابلوی خوشنویسی به رسم یاد بود تقدیم استاندار قزوین گردید.