دراین دیدار که به مناسبت هفته خوشنویسی انجام گرفت ، رئیس انجمن خوشنویسان قزوین جناب دکتر محصص مستشاری ضمن قدر دانی از مسئولین استان بخاطر توجه به هنر خوشنویسی  به بررسی برنامه های کلان خوشنویسی استان و مشکلات  خوشنویسی وانجمن پرداختند . وسپس مشکلات وراهکارهای موجود توسط اعضاء شورای انجمن نیز عنوان گردید وجناب دکتر یاری ریاست سازمان با نگرش مثبت به موارد اعلام شده توسط ریاست انجمن واعضاء شورا عنوان فرمودند برای رفع مشکلات خوشنویسی استان وانجمن خوشنویسان قزوین که متولی پایتخت خوشنویسی ایران میباشد نهایت همکاری را خواهند داشت .

در خاتمه این دیدار تابلوی خوشنویسی به رسم یادبود تقدیم ریاست سازمان برنامه وبودجه استان قزوین گردید.

 

 

انجمن خوشنویسان قزوین