برگزاری  هشتمین دوره نمایشگاه کلک سرخ  به همت اساتید وفارغ التحصیلان انجمن خوشنویسان سبزوار در مرکز آفرینش های فرهنگی اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری باحضور اساتید ، مهمانهای خارجی وفرهیختگان گشایش یافت وتا تاریخ سه شنبه 30 آبانماه جاری برای عموم دایر میباشد.