براساس اين خبر، فروشگاه مرکزی انجمن در نظر دارد تخفيفات ويژه‌ای را در جهت عرضه و فروش کليه لوازم خوشنويسی و نقاشی

 برای اعضای رسمی انجمن خوشنویسان ایران ( دارای کارت عضويت ) ، کارکنان شعب و دفترمرکزی به شرح ذيل اعمال نماید: 

 

✯ هنرجويان با ارائه کارت هنرجويي = 8%
✯ اعضای دارای مدرک ممتاز با ارائه کارت عضويت=  12%
✯ اعضای دارای مدرک فوق ممتاز با ارائه کارت عضويت = 16%
✯ اعضای دارای مدرک استادی با ارائه کارت عضويت = 20%
✯ کارکنان شعب و دفترمرکزی با ارائه کارت شناسايي= 20%

آدرس : تهران - خيابان انقلاب – چهارراه کالج – غرب تالار وحدت – خيابان خارک – شماره 16      کدپستی : 44811-11337

تماس :66741892 -09198582070