نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد ذبیح الله لولویی مهر همراه با آیین رونمایی از کتاب گزیده اشعار مولانا با عنوان " مرنجان و مرنج " به خط شکسته استاد لولویی مهردر گالری نگاه برگزار می گردد.