طــرح تعــلیم زیبــانویسی 2500 آموزگار
برگزاری کلاسهای آموزش خط تحریری در دانشگاه پردیس فرهنگیان کشور

    بر اساس این گزارش، طی رایزنی‌ها و پیگیری‌های متوالی استاد صندوق آبادی و مدیر اجرایی آقای براتی و نیزبرگزاری نشست های متوالی با مسئولان دانشگاه پردیس فرهنگیان * طرح آموزش خط  تحریری  فرهنگیان سراسر کشور* مورد ارزیابی و بررسی قرارگرفت . گفتنی است پس از ساعت ها مطالعه ، بحث و بررسی مقرر گردید انجمن خوشنویسان ایران در مراکز پردیسان دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور نسبت به تدریس و تعلیم خط تحریری آموزگاران مشتاق اقدام نماید.

  بر اساس تفاهم نامه منعقده در این طرح آموزشی ۲۵۰۰ آموزگار توسط استادان، مدرسان انجمن خوشنویسان ایران تحت تعلیم قرار می‌گیرند که در خاتمه ی این دوره آموزش ها پس از برگزاری امتحانات سراسری انجمن، گواهینامه رسمی انجمن خوشنویسان ایران به ایشان اعطاء خواهد شد. همچنین در این نشست ها به ادامه همکاری های علمی و هنری این دانشگاه و انجمن خوشنویسان ایران تأکید گردید.