قابل توجه مؤسسات فرهنگی هنری - آموزشی - گالری ها - انتشارات -  خدماتی رفاهی - درمانی - پزشکی - ورزشی - فروشگاه ها- حقوقی
بدین وسیله به اطلاع می رساند جهت عقد قرارداد در مسیر جذب مشتریان و تفاهم نامه های تخفیف به اعضاء انجمن خوشنویسان ایران
در سراسر کشورمی توانید با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:
66705514 - 66707227 

 1- تخفیف ویژه در جهت عرضه و فروش کلیه لوازم خوشنویسی و نقاشی در فروشگاه مرکزی انجمن برای اعضای رسمی

2- تخفیف ویژه عرضه و فروش کلیه لوازم خوشنویسی و نقاشی در هنرکده کارین برای اعضای رسمی