بر اساس این گزارش  طبق هماهنگی‌های قبلی ریاست انجمن خوشنویسان ایران استاد امیرخانی، اعضای شورای عالی و ارزشیابی، بازرسان، نماینده محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر ساکت در انجمن خوشنویسان ایران، مدیر اجرائی جناب آقای براتی، درروز یکشنبه مورخ اول بهمن ماه 96  در محل معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با جناب آقای مجتبی حسینی معاون محترم هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار به عمل آوردند.

در این نشست ابتدا استاد امیرخانی ریاست محترم شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران از انتصاب شایسته جناب آقای مجتبی حسینی در صدر معاونت هنری ابراز خوشحالی و خرسندی نمودند و در ادامه به گزارشی از فعالیت و عملکرد انجمن خوشنویسان ایران  در حوزه هنری پرداختند. 

سپس  استاد محمد سلحشور مطالب خود را در خصوص مسائل انجمن به ویژه موضوعات ارزشیابی  بیان نمودند .همچنین  اعضای شورای عالی و ارزشیابی نیز به نوبه خود مطالبی در خصوص مسائل حوزه هنر خوشنویسی در ایران مطرح نموده و نظرات خود را ابراز داشتند که از جمله می‌توان موضوعات: مجمع سراسری انجمن خوشنویسان ایران، مشکلات شعبه تهران بزرگ و سند زدن ساختمان صائب به نام مدیر معزول شعبه تهران می توان اشاره نمود . 

 در پایان این جلسه لوح تقدیر انجمن خوشنویسان ایران به همراه هدایایی به  جناب آقای حسینی اهدا گردید. این نشست صمیمانه از ساعت 15 آغاز و تا ساعت 18 به طول انجامید.