انجمن خوشنویسان شعبه رفسنجان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار می نماید:

نمایشگاه آثار خوشنویسی استادان برجسته انجمن خوشنویسان ایران
محمود رهبران، احمد احمدی، یادگار خیام،مجید طالبی، علی ایزد خواه
با عنوان:" نقــــــــــــــــــــطه "

آئین افتتاحیه : شنبه 5 اسفندماه 96 در گالری نگار

بازدید برای عموم : 5 الی 10 اسفند ماه 96
مکان :رفسنجان / خ ابوذر / کوچه 32