تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 26 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه خوشنویسی استاد مجتبی سبزه

آیین گشایش نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد مجتبی سبزه 

در تاریخ 12 اردیبهشت ساعت 17 الی 20

ادامه نمایشگاه تا 18 اردیبهشت 

نشانی : شهرک غرب انتهای خیابان ایران زمین شمالی فرهنگسرای ابن سینا

تماس:88088301

استاد سبزه 2

استاد سبزه1