نمایشگاه خوشنویسی استاد احمد شفیعی ها با عنوان از میر تا عماد در گالری موزه رضا عباسی تهران گشایش یافت .  در این نمایشگاه حدود 40 اثر از آثار  مدرس و عضو شورا ی انجمن خوشنویسان تهران بزرگ به نمایش در آمده است . این آثار قطعاتی شامل چلیپا ، سیاه مشق ، سطر نویسی و کتابت است که هنرمند در سالهای گذشته و با توجه به شیوه ها ی مختلف اساتید بزرگ نستعلیق اجرا کرده است . استاد غلامحسین امیرخانی رئیس شورایعالی انجمن خوشنویسان آثار ارائه شده  احمد شفیعی ها را در نمایشگاه اخیر نشان از تلاش پژوهشگرانه  این هنرمند در کشف رموز خط نستعلیق و مطالعه در مکاتب این خط در دوره های تیموری صفوی قاجار  و معاصر دانست . تذهیب آثار ارائه شده در نمایشگاه از میرتا عماد ، حاصل تلاش خانم زینب فرخیده هنرمند تذهیب کار و همسر استاد شفیعی ها است. نمایشگاه از میر تا عماد تا روز جمعه 21 اردیبهشت در موزه رضا عباسی نرسیده به پل سید خندان شماره 892 برپاست .