جلسه نقد و بررسی آثار نمایشگاه نسخ و ثلث با حضور رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران استاد امیرخانی، استاد عبدالرضایی ،استاد موسوی، استاد میرحسینی، استاد جزایری ، جمعی از استادان و خوشنویسان نسخ و ثلث روز دوشنبه مورخ  10 اردیبهشت 97 در محل نمایشگاه در گالری تابستان خانه هنرمندان برگزار شد.

در این نمایشگاه استاد امیرخانی در سخنان خود به اهمیت خط نسخ و ثلث در سال‌های اخیر پرداخته و با اشاره به ارائه آثار خوشنویسان نسخ و ثلث در جشنواره ها و رتبه های به دست آمده به تشریح جایگاه ویژه این خطوط در جامعه خوشنویسی کشور پرداختند.

همچنین استاد عبدالرضایی نیز با اشاره به اینکه تابلو های حاضر در این نمایشگاه در صد سال اخیر جزء بهترین آثار  خط نسخ و ثلث معاصر می باشد با حضور استادان و خوشنویسان این خط به نقد و بررسی آثار نمایشگاه پرداختند این جلسه که به مدت سه ساعت به طول انجامید با پرسش و پاسخ  حاضران در نمایشگاه به پایان رسید.