بر اساس این خبر، همزمان با برگزاری امتحانات سراسری انجمن خوشنویسان ایران طی روزهای 20 و 21 اردیبهشت ماه 97 درکلیه شعب سراسر کشور و تهران بزرگ، 

استاد امیرخانی رئیس محترم شورایعالی ، جناب دکتر ساکت نماینده محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،

اعضای معزز شورایعالی بهمراه جناب آقای براتی مدیر ارجمند اجرایی انجمن خوشنویسان ایران

از ستاد آزمون سراسری پایاندوره ی شعبه تهران بزرگ بازدید به عمل آوردند .

 

  

  

حضور استاد صندوق آبادی و جناب آقای براتی مدیر اجرایی در جلسه شورای شعبه تهران بزرگ