بر اساس این خبر، روز پنجشنبه 31 خرداد ماه 1397 ، نمایشگاه آثاری ازبزرگان و اساتید انجمن خوشنویسان ایران : غلامحسین امیرخانی، علی شیرازی، یداللە کابلی خوانساری، محمدحیدری، علی اشرف صندوق آبادی، عارف براتی، میرحیدرموسوی، صغری حسینی و.....
در نگارخانە ارشاد (جنب پارک ملت) شهرستان مریوان برگزار می گردد.

 
 آیین گشایش: پنج شنبە 97/3/31 الی 97/4/7 ساعت پنج عصر باحضور هنرمندان وچهرەهای فرهنگی کردستان و ایران

  

  

آئین گشایش نمایشگاه خوشنویسی کوردی و برگزیده آثار دو دوره خوشنویسی کوردی و تعدادی از آثار اساتید برجسته خوشنویسی ایران ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ در محل نگارخانه ارشاد مریوان برگزار گردید. در این نمایشگاه جمعی ازاساتید بزرگ خوشنویسی استان کردستان و چهره های فرهنگی شهرستان مریوان و جمع کثیری از اقشار و علاقه مندان به هنر خوشنویسی حضور داشتند. افتتاحیه با عرض خیر مقدم توسط آقای محمد بهرامی مدیر انجمن خوشنویسان شعبه مریوان شروع گردید و آقای فاتح باد پروا و استاد یادگار خیام نیز در مورد جایگاه خوشنویسی به ایراد سخنرانی پرداختند. در ادامه آیین گشایش خوشنویسی کوردی از دوتن از پیشکسوتان شهرستان ماموستا احمد ادوایی و ماموستا ابراهیم مردوخی با اهداء لوح سپاس و جایزه ازطرف انجمن خوشنویسان شعبه مریوان تقدیر گردید.همچنین در این مراسم از عمری تلاش و خدمت دلسوزانه و پدرانه جناب آقای محمد صابر صابر با اهداء لوح سپاس و جایزه از طرف انجمن خوشنویسان ایران شعبه مریوان تجلیل به عمل آمد.در ادامه افتتاحیه مدرک استادی استاد فخرالدین علی نژاد توسط استاد یادگار خیام عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران به همراه لوح تقدیر و هدیه ای از طرف انجمن خوشنویسان ایران شعبه مریوان به استاد فخرالدین علی نژاد اهدا گردید.

همچنین در این مراسم از ۷  هنرجو و محقق انجمن خوشنویسان مریوان تجلیل به عمل آمد .اساتید عرصه خوشنویسی استان شب را مهمان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مریوان بودند و روز جمعه اساتید به همراه هنرجویان در دامان طبیعت بکر و زیبای شهرستان مریوان به حضوری نویسی خوشنویسی پرداختند که در این بین نمایشگاه خوشنویسی از اشعار شاعر نامی کورد ماموستا قانع مریوانی در دل طبیعت توسط آقای فاتح ارژنگی از هنرجویان خوش ذوق انجمن خوشنویسان شعبه مریوان برگزار گردید که مورد استقبال اساتید و هنرجویان قرار گرفت کەبخشی ازهزینەهای برگزاری این نمایشگاە ازجانب آقای منصورمرادی نمایندە محترم مردم شهرستان مریوان تامین گردیدەاست. نمایشگاه خوشنویسی کوردی برگزیده آثار دو دوره جشنواره خوشنویسی کوردی به همراه تعدادی از آثار اساتید تراز اول کشور در محل نگارخانه ارشاد مریوان تا تاریخ ۷تیرماه ۱۳۹۷ پذیرای علاقه مندان و هنر دوستان است.