سال رونق تولید
پنجشنبه 28 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزش پاسپارتو در انجمن خوشنویسان شعبه کازرون جهت هنرجویان دوره های عالی و ممتاز به مناسبت هفته خوشنویسی 23مهر97