سال رونق تولید
چهارشنبه 30 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری افتتاحیه نمایشگاه گروهی خوشنویسی انجمن خوشنویسان شعبه شازند به مناسبت هفته خوشنویسی

     

      این نمایشگاه گروهی خوشنویسی باحضور  آقای عرب فرماندار، اساتیدخوشنویسی استان پورهادی ، صمدی، نوشاد، کریمی، افشار و... وهمچنین خوشنویسان شهرستان شازند اآقای سهیلی، یعقوبی، عزیزی، حامدی، عسگری ودیگر عزیزان علاقمندهنر خوشنویسی وهمچنین جناب دکتر  رجاییان شهردارمهاجران واعضای شورای اسلامی شهر مهاجران سرکارخانم حاتمی وبدیرزاده و جناب آقای عظیمی ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شازند  درنگارخانه شهدای فرهمند اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان شازندبرگزار گردید .