انجمن خوشنویسان اسلام آبادغرب با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلام آبادغرب برگزار میکند:
مراسم تجلیل و تکریم هنرمند گرامی جناب آقای کیومرث بهرامی
و معارفه هنرمند گرامی جناب آقای سعید نجف زاده 
سه شنبه۲۰ آذرماه ساعت ۱۴ مجتمع غدیر