این جسله رأس ساعت 10:30 با حضور مهمانان گرانقدر شورای عالی انجمن خوشنویسان جناب آقای دکتر ساکت و جناب آقای براتی و استاد میر حیدر موسوی  و استاد علی جزایری در شهرستان گنبد کاووس برگزار گردید .
در این جلسه پس از  خوش آمد گویی استاد مرسلی رئیس انجمن خوشنویسان گنبد کاووس جناب آقای دکتر ساکت اهمیت موضوع هنر در زمان حاضر و ارتباط هنر و انسان سخنان ارزشمندی ارائه نمودند  ، سپس جناب آقای براتی مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران نیز در رابطه با اهمیت مدیریت اثر بخش در انجمن ها و نکات لازم در باره اهمیت مکان مناسب جهت آموزش هنر جویان و جذب حد اکثری هنر جو راهکار های لازم ارایه  و نقاط قوت و ضعف نمایشگاه استان گلستان را برشمردند.
در ادامه استاد موسوی نقش کسوت در خوشنویسی و چالش های آن را  بر شمردند و باز کردن میدان برای جوانان را تاکید داشتند .در ادامه جناب آقای شجاعی ریاست سازمان فرهنگ و ارشاد شهرستان گنبد کاووس در رابطه با همکاری و ارتباط مناسب بین انجمن ها علی الخصوص انجمن خوشنویسان گنبد نکات مبسوطی اعلام فرمودند .
در ادامه رؤسای انجمن های استان گلستان شرح مبسوطی از عملکرد خود را به حضار ارائه دادند .
در این جلسه موادری مصوب گردید .در انتها پس از پذیرایی و صرف نهار به دعوت جناب آقای دکتر کاظمیان از هنرمندان بنام شهرستان گنبد کاووس با گرفتن عکس یادگاری جلسه در ساعت 14 به پایان رسید جلسه هم اندیشی بدنبال بدرقه مهمان های گرانقدر تا ساعت 17 ادامه پیدا کرد و نقطه نظرات رؤسا  و اعضای شورا های شعب شهرستان ها در رابطه با نقاط قوت و ضعف و راهکار های و چالش های پیش رو بحث و تبادل نظر گردید .
 
 * دریافــــــت فایل گــــــزارش کامل این جـــــلسه *