خوشنویسان قائمشهر: مسعود امیری،علی احسانی ،حسن اخوان ،فریبرز حاجیان ،بهمن خانپور ،محمد رمضانی ،مرتضی راعی ،محمد سلیمانی ،حسین شفیع پور ،علیرضا شهیری ،پرویز ضیایی،سید میثم طالبی ،علی کامکار ،صاحب متشفع و دکتر مرتضی مهرورزیان
 
مهمانهای ویژه انجمن
جناب دکتر ساکت نماینده محترم وزیر فرهنگ و ارشاد در انجمن خوشنویسان ایران
جناب آقای براتی مدیر محترم اجرایی انجمن خوشنویسان ایران 
جناب استاد حیدر موسوی عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 
 
سخنران ویژه افتتاحیه دکتر فردوس حاجیان سفیر صلح و پژوهشگر  برتر یونسکو،بنیانگذار شهرک الفبا
 
زمان: جمعه ۷ دیماه ساعت ۱۶
آدرس: مازندران ،قائمشهر ،خیابان ساری ،یاس ۵۹ .شهدای دوم .نگارخانه هنری و آموزشی نوران