سال رونق تولید
چهارشنبه 30 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست تخصصی خوشنویسی با حضور استاد محمد علی قربانی با عنوان "مسیرهنرجویی و رفع موانع آن" درشهرستان قدس