کارگـــــاه آموزش قـــــلم تراشی  
با حضور استاد موسوی واستقبال خوشنویسان ممتاز و فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ساوجبلاغ