افتتاح نمایشگاه خوشنویسی ۱۱بهمن ، انجمن خوشنویسان شعبه شیروان باحضور برخی ازهنرمندان، مسولان، معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
خراسان شمالی و سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شیروان