سال رونق تولید
شنبه 29 تیر

اعلام نتایج امتحانات سراسری میاندوره ای زمستان1397

با سپاس بیکران به درگاه ایزد منان و ضمن آرزوی توفیق برای تمامی پویندگان عرصه هنر خوشنویسی

و سربلندی تمامی هنرمندان خوشنویس در سراسر کشور،  نتایج آزمون زمستان 97 به شرح ذیل اعلام می گردد: