سال رونق تولید
شنبه 29 تیر

برگزاری نهمین کارگاه تخصص خوشنویسی با حضور استاد یاری شیرمرد، استاد ابوطالبیان، استاد میرحیدر موسوی در قزوین