سال رونق تولید
پنجشنبه 28 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری برگزاری سیزدهمین مجمع نمایندگان منتخب انجمن خوشنویسان ایران در کیش - اسفند 97

تصاویر باشکوه حضور ستاد اسکان و استقبال از نمایندگان در هتل کوروش ( سیزدهمین مجمع نمایندگان منتخب انجمن خوشنویسان ایران، پنجشنبه 16 اسفند 97 - کیش )

  

  

 

  

  

  

  

  

آغاز مراسم سیزدهمین مجمع نمایندگان منتخب انجمن خوشنویسان ایران و حضور نمایندگان در سالن همایشهای بین المللی ( جمعه 17 اسفند 97 - کیش )