سال رونق تولید
شنبه 29 تیر

برگزاری همایش کتابت قرآن کریم توسط مدرسه اسلامی هنر به مناسبت سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم