با مشارکت سازمان فرهنگی و هنری،
شکسته‌ نویس شاخص معاصر، به یاری هم‌وطنان سیل‌زده می‌شتابد.