سال رونق تولید
شنبه 29 تیر

نمایشگاه و فروش آثار استاد یوسف کله جاهی با موضوع "حیدربابای استاد شهریار " برای کمک به سیل زدگان کشور

 با مشارکت سازمان فرهنگی و هنری،
شکسته‌ نویس شاخص معاصر، به یاری هم‌وطنان سیل‌زده می‌شتابد.