سال رونق تولید
شنبه 27 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اعلام نتایج مسابقات خط تحریری دانش آموزان پایه ابتدایی انجمن خوشنویسان سبزوار 98/1/24

 

  نتایج مسابقات خط تحریری (نفرات برگزیده) که باهمکاری معاونت ابتدایی آموزش وپرورش سبزوار
وانجمن خوشنویسان سبزوار در پایه های اول تا ششم ابتدایی برگزار گردید بشرح ذیل می باشد.

(پایه اول ابتدایی)
مرسانا رحمان نژاد ازدبستان افق دانش
مائده توکلی یکتا از دبستان آل احمد
هستی عمرانی بیدی از دبستان آل احمد
محمد کیان خان خسروانی از دبستان بینش
مهسا توکلی یکتا از دبستان آل احمد
آیدا شاهوی از دبستان راهیان نور
سارا صانعی از دبستان الفبای مهر
نعیمه بروغنی از دبستان خنده رو
کسری پهلوانزاده از دبستان فهمیده
سید شروین تزرقی از دبستان سماء

(پایه ی دوم وسوم)
مهیار یزدان مهر از دبستان صاحب الزمان
معین طیبی نیا از دبستان صاحب الزمان
مهدیار مرادی از دبستان افق دانش
عارفه صدرانیا از دبستان امام حسین 10
ثمین میرزایی از دبستان آتون
بهنام دلبری از دبستان علامه حلی
محدثه رنجکش از دبستان شاهد خنده رو
علی مشقی از دبستان حشمت امیری
محمد عرفان فکوری از دبستان صاحب الزمان
مهیا مهری از دبستان آسیه

(پایه چهارم و پنجم وششم)
کیارش اژدری ازدبستان  شریعتی
سهیل وحدتی از دبستان شریعتی
هستی طاهری از دبستان آزادی
آیداذبیحی از دبستان ارشاد 1
تبسم ندایی از دبستان شاهد تشکری
ریحانه دلبری  راهیان علم
صبا نامنی از دبستان شاهد علی آبادی
مهرشاد تابش از دبستان شریعتی
سهیل کریمی از دبستان ابوالفضل بیهقی
امیر مسعود ببهقی ازدبستان شریعتی
یلدا داوری نژاد از دبستان ارشاد 1
زهرا کیانی صفت  از دبستان حمیده
محسن کرامتی منش از دبستان فهمیده
امیر رضا مشهدی از دبستان شریعتی
فاطمه فسنقری از دبستان افق دانش

در پایه اول ابتدایی ( دبستان آل احمد) حائزرتبه برتر
 در پایه دوم وسوم (دبستان صاحب الزمان ) حائزرتبه برتر
در پایه چهارم وپنجم وششم (دبستان دکتر شریعتی) حائزرتبه برتر