سال جهش تولید
شنبه 29 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تمدید فراخوان مرحله ارزشیابی استادی

تمدید فرصت ارسال آثار مرحله  استادی

قابل توجه مدیران محترم شعب

« متقاضیان ارزشیابی استادی »

با سلام و احترام؛

نظر به شرایط بحرانی عارضه کرونا و درخواستهای متعدد و مکرّر هنرمندان و مدیران محترم شعب و مبنی بر ایجاد فرصت مناسب و همچنین طرح و  تصویب این موضوع توسط شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران، آخرین مهلت ارسال آثار جهت ارزشیابی مرحله استادی 31 شهریور ماه 1399 اعلام گردید.

 بدیهی است تاریخ مذکور تحت هیچ شرایطی قابل تمدید نخواهد بود.

                                                                               

 پاینده و پیروز باشید

 مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران

 عارف براتی

 

واحد امور شعب - تماس: 66705514-66707227