سال رونق تولید
پنجشنبه 21 فروردین

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تمدید فراخوان مرحله ارزشیابی استادی

تمدید فرصت ارسال آثار مرحله  استادی

مدیران  و هنرمندان محترم انجمن خوشنویسان شعب سراسر کشور

با سلام و احترام؛

  نظر به درخواستهای متعدد هنرمندان و مدیران محترم شعب سراسر کشور مبنی بر ایجاد فرصت مناسب و به دنبال آن طرح و تصویب این موضوع

در جلسه مورخ 98/05/24 شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران بدینوسیله اعلام میدارد

که موعد پذیرش تقاضا و آثار ارزشیابی مرحله استادی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ تمدید گردید.

واحد امور شعب - تماس: 66705514-66707227