سال رونق تولید
پنجشنبه 31 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حضور اساتید برجسته خوشنویسی کشور امیر احمد فلسفی و الهه خاتمی در انجمن خوشنویسان شعبه شاهرود و آیین افتتاحیه نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد احمد شریعتمدار طهرانی

 آیین افتتاحیه نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد احمد شریعتمدار طهرانی با حضور اساتید برجسته خوشنویسی کشور،
هنرمندان و مسوولین شهرستانی، اعضاء و هنرجویان انجمن خوشنویسان شاهرود
در محل اداره ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸