تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
یکشنبه 2 آبان

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری مراسم نکوداشت و نمایشگاه خوشنویسی آثار دیده نشده و جدید استاد عباس اخوین

حضور جمعی ازاعضای شورایعالی، مدیراجرائی، رئیس وشورای شعبه تهران بزرگ
درمراسم افتتاحیه نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد اخوین

________________________________________________________________________________________________________________________________________________