سال رونق تولید
پنجشنبه 31 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست نمایندگان مردم شهر مریوان در مجلس شورای اسلامی با چندتن ازاساتید شورای عالی و مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران

 

 

 

       بنا به درخواست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران جهت برگزاری نشستی با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و درخواست از ایشان جهت پیگیری مواردی از قبیل عدم اختصاص اعتبار کافی ،متناسب با فعالیتهای گسترده این انجمن از جانب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عدم شفافیت مالی در قبال اعتبار اختصاصی این مهم ،اقدام وزارت نامبرده در موازی سازی با انجمن خوشنویسان ایران و ...
به منظور همراهی نمایندگان مجلس با شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در خصوص پیگیری مطالبات وزارتخانه ای در تاریخ 3 اردیبهشت 1398 با حضور منصور مرادی ،علیمحمد مرادی و محسن بیگلری و اساتید یادگار خیام ،علی اشرف صندوق آبادی از اعضای شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران و جناب آقای عارف براتی مدیر اجرایی این انجمن جلسه ای برگزار گردید . 
نمایندگان مردم پس از استماع گزارشی از جانب اعضای انجمن و درخواستهای ایشان ، قول مساعد جهت پیگیری مطالبات انجمن داده شد .

در این جلسه منصور مرادی نماینده مردم فهیم شهرستانهای مریوان و سروآباد جهت برگزاری سومین جشنواره ملی خوشنویسی کوردی و اهتمام به کتابت اشعار و ادبیات کوردی از جانب خوشنویسان سراسر کشور و پیگیریهایی در این خصوص را موکداً ابراز نموده و آمادگی هرگونه همراهی و همکاری خود با انجمن و مخصوصاً فعالیتهای فرهنگی و هنری کوردی را اعلام نمود .

در پایان اساتید حاضر در جلسه به نمایندگی بیش از دو میلیون و پانصد هزار خوشنویس عضو انجمن خوشنویسان ایران مراتب تشکر خود را ابراز نموده و مقرر گردید در آینده ای نزدیک  جلسه دیگری جهت پیگیری و هماهنگی های بیشتر برگزار گردد.  لازم به ذکر است که استاد یادگار خیام عضو شورای عالی هفت نفره انجمن خوشنویسان ایران و مدیر کمیسیون آموزشی این انجمن و از اساتید بنام خوشنویسی در سطح ملی متولد و اهل شهر مریوان می باشد که در چند سال اخیر همواره افتخار آفرینی هایی در سطح ملی و بین المللی داشته است .